Kommunfullmäktige 2019

Sammanträdesdagar för våren 2019

28 januari kl. 18.00
4 mars kl. 18.00
23 april kl. 18.00
27 maj kl. 18.00
17 juni kl. 18.00

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.