Kommunfullmäktige 2018

Sammanträdesdagar för hösten 2018

17 september kl. 18.00
15 oktober kl. 18.00
19 november kl. 18.00
17 december kl. 18.00

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.