Kommunfullmäktige 2018

Sammanträdesdagar för våren 2018

29 januari kl. 18.00
5 mars kl. 18.00
23 april kl. 18.00
21 maj kl. 18.00
18 juni

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.