Kommunfullmäktige 2017

Sammanträdesdagar för våren 2017

6 februari kl 18.00
6 mars kl 18.00
24 april kl 18.00
29 maj kl 18.00
19 juni kl 18.00

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.