Kommunfullmäktige 2017

Sammanträdesdagar för hösten 2017

11 september kl. 18.00
16 oktober kl. 18.00
13, 14 november kl. 18.00
11 december kl. 18.00

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.