JUBILEUM RADIO NACKA 30 år

2016 är ett jubileumsår för Radio Nacka. Vi fyller 30 år. Och det ska vi fira.

Varje månad under hela året sänder vi jubileumsinslag med program, profiler och personligheter
som på olika sätt levandegör de första 30 åren med Radio Nacka.