Dagordning vid Nacka Närradioförenings och Radioföreningens gemensamma årsmöte 25 mars 2024 kl. 19.00.

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Buget 2024

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag 2024