Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för hösten 2022

19 september kl. 17
17 oktober kl. 17
14 november kl. 9
19 december kl. 17

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.