Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för hösten 2021

20 september kl.18
18 oktober kl.18
15, 16 november kl.18
13 december kl.18
Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.