Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för våren 2021

1 februari kl.18
15 mars kl.18
12 april kl. 18
24 maj kl.18
14 juni kl.18

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.