Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för hösten 2023

18 september kl. 17
16 oktober kl. 17
13 (14) november prel. kl. 09
11 december kl. 17

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.