Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för våren 2023

30 januari kl. 17
20 februari kl. 17
20 mars kl. 19
24 april kl. 17
15 maj kl. 17
19 juni kl. 17

Kommunfullmäktiges möten direktsänds i Radio Nacka på 99,9 MHz.