Nacka 50 år i ljudbilder

sten grack
Sten Grack, ordförande i Nacka församlings kyrkogårdsutskott, berättar om Storkällans kapell i Älta.